Landelijk Decubitus Congres

Decubitis Nederland

Een informatieve bijeenkomst over decubitus en wondzorg. Op dit 2-daags Landelijk congres voor decubitus en wondzorg zijn de belangrijke partijen en hun specifieke invloed of aandachtsveld binnen de zorg samengevoegd. 

Meer informatie lees je hier: https://www.decubitus-nederland.nl/main/nl/event/landelijk-decubitus-con...