Themadag Technologie in de zorg

De Themadag Technologie in de zorg vindt plaats op 23 oktober a.s. Deze dag is oorspronkelijk ontstaan vanuit de opleiding Ergotherapie en wordt gehouden in Zuyd Hogeschool Heerlen (Nieuw Eijckholt 300, 6400 AN) . Dit jaar zullen een groeiend aantal zorg- en technische opleidingen (waaronder logopedie, biometrie, fysiotherapie verloskunde, verpleegkunde, ergotherapie en creatieve therapie) deelnemen aan de Themadag Technologie in de zorg.

Themadag Technologie in de Zorg
Invacare is deelnemer aan deze dag en zal aanwezig zijn met het Vendlet wentelsysteem en Alber meeneembare en gebruiksvriendelijke elektrische hulpaandrijvingen voor handbewogen rolstoelen.


Meer informatie over deze dag vindt u hier.