Vendlet als Goedgebruik

In GoedGebruik Nieuwsbrief nr. 34, van oktober 2014, wordt over het Vendlet draaibed van Invacare verhaald. Met name de vergroting van de zeldfredzaamheid wordt hierbij als pluspunt belicht.

Invacare Vendlet

Goed Gebruik

In het nieuwsbriefitem wordt ook verwezen naar een video op de website van GoedGebruik. Deze video is ook rechtsreeks te bekijken op YouTube.

Er bestaat ook een uitgebreidere versie van deze video, waarin meer uitleg wordt gegeven over het Vendlet draaibed. Meer informatie kunt u ook hier teruglezen.

GoedGebruik is een verbetertraject vanuit het het Zorg voor Beter programma van ZonMw en is gericht op zelfredzaamheid van cliënten door beter en meer gebruik van hulpmiddelen en technologie. De GoedGebruik Nieuwsbrief bevat actuele info over zelfredzaamheid, fysieke belasting, hulpmiddelen en technologie.

GoedGebruik wordt uitgevoerd door LOCOmotion in het kader van Zorg Voor Beter en wordt ondersteund door Actiz, GGZ Nederland, VGN, BTN, Vilans en Gezond&Zeker.

Laatste nieuws