Zorgbulletin mei 2016

Er is weer een nieuwe editie van ons Zorgbulletin verschenen. Ook in deze uitgave praktijksituaties met toepasbare oplossingen.

Zorgbulletin mei 2016

In dit Zorgbulletin is een klinische studie opgenomen van de Softform Premier Active 2, een anti-decubitus matras waarmee goede resultaten zijn behaald als het gaat om vermindering van decubitus.

Zeer zeker ook de moeite waard is het verhaal van Herman, die door Niet Aangeboren Hersenletsel aangewezen is op zorg in een instelling. Samen met zijn zorgcoördinator is hierbij gezocht naar mogelijkheden om de waardigheid en het comfort van Herman alsook de zorgtaken voor de instelling te optimaliseren. Dit is gelukt met behulp van de Regeling Extreme Zorgkosten.

Verder een gebruikerscasus over de inzet van de Rea Dahlia bij revalidatie na een beroerte. Hierin wordt de zoektocht belicht naar een oplossing waarbij het maximaal stimuleren van de zelfredzaamheid van een cliënt centraal staat.

Het complete Zorgbulletin, leest u hier: PDF iconZorgbulletin mei 2016.pdf

Laatste nieuws