Passionate People

Lifestyle inzichten, informatie en aantrekkelijke content


voor mensen met beperkte mobiliteit

Gezondheid en welzijn – de voordelen van bewegen voor mensen met een fysieke beperking

bewegen
Deel deze inhoud:

Wanneer we kijken naar de voordelen van bewegen voor mensen met een fysieke beperking, is het belangrijk allereerst te erkennen dat sporten natuurlijk goed is voor iedereen, met of zonder beperking.

Voordelen van het doen van oefeningen

Oefenen/beweging wordt doorgaans gedefinieerd als iedere activiteit buiten de reguliere dagelijkse routine om, waarbij het doel is om de algehele gezondheid en het welzijn te verbeteren. Regelmatige work-outs hebben gezondheidsvoordelen waarmee de volgende risico’s worden verminderd:

 • Hart- en vaatziekten
 • Hoge bloeddruk
 • Darmkanker
 • Diabetes

Er zijn andere voordelen die een positieve impact hebben op het dagelijks leven, zoals:

 • Meer uithoudingsvermogen
 • Meer spierkracht
 • Groter bewegingsbereik
 • Verbeterde flexibiliteit

Vaak wordt gekeken naar de fysieke voordelen van bewegen, maar er zijn zeker ook mentale voordelen. De endorfine die vrijkomt tijdens het bewegen is bewezen doelmatig bij het verminderen van angst en depressie. Daarom kan wel gesteld worden dat beweging voor een algeheel gevoel van welzijn zorgt.

Verhoogd belang van bewegen

Onderzoek toont aan dat beweging nog belangrijker is voor mensen met een beperking dan voor diegenen zonder. De redenering hierachter is dat het risico op bepaalde kwalen zoals obesitas en diabetes tot wel 66% hoger ligt bij mensen met een beperking.

Mensen met een fysieke beperking brengen hun dagen vaak (grotendeels) zittend door en zij zijn niet altijd in staat zeer inspannend te sporten. Is dit voor jou het geval, dan zijn de risico’s op hart- en vaatziekten,  darm- en ademhalingsproblemen helaas groter dan die bij iemand van dezelfde leeftijd zonder beperking.

Naast de fysieke impact van bewegen voor mensen met een beperking, is het belangrijk ook andere factoren zoals mentale gezondheid en verminderd risico op isolatie te belichten.

Voor mensen met een milde vorm van angst of depressie wordt sporten regelmatig aangeraden als niet-farmaceutisch middel. Dit komt omdat er bewijs is dat bewegen ingezet kan worden om:

 • Angst te verminderen
 • Stress gevoelens terug te dringen
 • Helder te denken
 • Een groter gevoel van rust te realiseren
 • De eigenwaarde te vergroten
 • Het risico op depressie te verkleinen
 • Beter te slapen

Hoewel deze effecten niet alleen opgaan voor mensen met een beperking, is het goed om erbij stil te staan dat deze mentale problemen vaker bij hen voorkomen.

Naast deze mentale gezondheidsrisico’s is er ook nog het risico op isolatie. Mensen met een beperking nemen minder deel aan sociale activiteiten waardoor zij interactie met anderen kunnen missen. Bewegen is een kans om deel te nemen aan een groepsactiviteit of op te gaan in een sociale omgeving waardoor het risico op isolatie wordt teruggedrongen.

Grenzen

Omgeving – Alle ruimtes zouden toegankelijk moeten zijn, maar dit is niet altijd het geval. Kaart dit eens aan bij het management om te zien of de toegang verbeterd kan worden.

Perceptie – Sociale perceptie kan onze bereidheid om ergens aan deel te nemen beïnvloeden. Het idee om als “anders” te worden gezien kan belemmerend zijn. Maar als we willen dat de wereld meer diversiteit omarmt, helpt het niet om achter gesloten deuren te blijven.

Zelfvertrouwen – Negatieve emoties over onszelf kunnen ervoor zorgen dat we minder ondernemen, maar een positieve houding kan leiden tot nieuwe mogelijkheden en vriendschappen.

Balans vinden

Het is voor iedereen, met en zonder beperking, belangrijk om te bewegen naar eigen kunnen. Beweging betekent niet alleen naar de sportstudio gaan of een marathon lopen. Oefeningen in je stoel die goed zijn voor je spieren en je balans kunnen net zoveel impact hebben op je algehele gezondheid.

Dus, bewegen maar!!