Invacare behoudt ISO14001:2015 certificaat

Nieuws

Invacare behoudt ISO14001:2015 certificaat

ISO14001:2015 certificaat Invacare verlengd & Europees ISO14001 initiatief gelanceerd.
ISO14001:2015

Op 12 januari 2023 is er bij Invacare wederom een ISO14001:2015 audit (milieu audit) afgenomen. De audit had als doel om te kijken of het bestaande certificaat in stand kon blijven en de processen nog steeds volgens de standaard worden uitgevoerd. Tijdens de audit is er o.a. geconstateerd dat Invacare B.V. voldoet aan de door hen eerder gestelde milieu doelstellingen, dat er op verschillende vlakken verbeteringen in het systeem zijn doorgevoerd en dat de processen nog steeds volgens de standaard worden uitgevoerd. 
Er zijn tijdens de audit geen non-conformities geconstateerd en het certificaat voor Invacare B.V. blijft behouden. Wij zijn hier als organisatie heel trots op!

Hiernaast is binnen Invacare per 1 januari 2023 een Europees ISO14001:2015 initiatief gelanceerd. Een strategisch project voor Invacare Europa, gestart in 2022, waarbij we alle regio's, landen, afdelingen en medewerkers vragen om manieren te vinden om duurzame praktijken en processen te helpen ontwikkelen. Daarnaast is het doel om bij alle Invacare productielocaties in de aankomende jaren de ISO14001 certificatie te laten behalen. Hierbij analyseren we elke stap van de productlevenscyclus en willen we de impact van onze organisatie op het milieu begrijpen en onze manier van werken aanpassen.

ISO 14001:2015

Waar van toepassing zal Invacare B.V. uiteraard het Europese initiatief omarmen en implementeren. 

Er zijn tijdens de audit geen non-conformities geconstateerd!