Invacare steunt campagne "Geen hulp (meer) nodig"

Nieuws

Invacare steunt campagne "Geen hulp (meer) nodig"

Firevaned en haar leden zijn onlangs gestart met de campagne: “Geen hulp (meer) nodig”.
Firevaned campagne

In Nederland leven meer dan 2 miljoen mensen met een beperking. Voor hen zijn hulpmiddelen van onschatbare waarde voor zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Helaas draait het in het publieke debat nog te vaak om de kosten van deze hulpmiddelen.

Daarom heeft Firevaned, de branchevereniging voor hulpmiddelen waar ook Invacare lid van is, de campagne "Geen hulp (meer) nodig" gelanceerd. Het doel? Laten zien dat hulpmiddelen een essentiële bijdrage leveren aan onze samenleving. Het is tijd om anders tegen hulpmiddelen aan te kijken, om de focus te leggen naar wat ze aan waarde toevoegen aan de maatschappij. Wat ze mogelijk maken: namelijk dat iedereen mee kan doen. Daarom pleiten ook wij voor het gebruik van het woord ‘doemiddel’ in plaats van ‘hulpmiddel’.

Vind jij ook dat de discussie moet gaan over de waarde die hulpmiddelen toevoegen aan onze maatschappij, in plaats van alleen de kosten? En vind jij ook dat hulpmiddelen voor iedereen toegankelijk en vanzelfsprekend zouden moeten zijn?
Onderteken dan nu het pleidooi op de website van de campagne: www.doemiddel.nl.

Van "hulpmiddel" naar "doemiddel"