Over Invacare

Invacare B.V.

Make Life’s Experiences Possible

Make Life’s Experiences Possible

Invacare ontwerpt, produceert en verkoopt hulpmiddelen voor mensen met een handicap, ouderen en mensen die hulpmiddelen gebruiken bij het uitvoeren van diensten in de zorg. Voorbeelden hiervan zijn rolstoelen, scooters, verpleegbedden, patiënten liften en sanitaire hulpmiddelen. Invacare is een wereldwijde speler. In Nederland staat het Invacare kantoor in Ede. Hiervandaan biedt Invacare landelijk haar diensten aan op het gebied van product advies, informatievoorziening en technische service.

Onze missie is vastgelegd in ons bedrijfsmotto “Make Life’s Experiences Possible”.

Invacare levert niet direct aan eindgebruikers, maar aan dealers en winkels. Deze dealers en winkels zijn ook het eerste aanspreekpunt voor gebruikers als het gaat om het verkrijgen van onze hulpmiddelen en service hieraan. Uw dichtstbij zijnde dealer kunt u hier vinden: https://www.invacare.nl/nl/dealer-locator.
We leveren producten die vergoed worden (WMO & WLZ) en ook producten voor de particuliere verkoop. Woont u thuis en wilt u een vergoeding aanvragen voor uw hulpmiddel? Dit gaat via de gemeente (via de wet WMO). Kies uw hulpmiddel zelf en vraag dat daarna aan bij het WMO-loket van uw gemeente. Daar kunt u altijd hulp bij inroepen, bijvoorbeeld van uw ergotherapeut of van Invacare. De regels veranderen regelmatig en verschillen tussen gemeenten. Vraag daarom goed door naar de regels in uw gemeente en leg afspraken vast, om uw kans op een vergoeding van het hulpmiddel van uw keuze het grootst te maken.

Invacare staat bekend om kwalitatief hoogwaardige producten met een lange levensduur en een breed productassortiment. Invacare voert naast “Invacare”, nog enkele andere merknamen/producten. De bekendste hiervan zijn Alber (elektrische hulpaandrijvingen voor handbewogen rolstoelen), Küschall (handbewogen rolstoelen voor actieve gebruikers) en Top End (sportrolstoelen en handbikes).

Kwaliteit

Kwaliteit

Bij Invacare streven wij naar innovatieve oplossingen voor onze klanten en de mensen die van onze producten gebruik maken. Als onderdeel van dit streven, committeren wij ons aan het handhaven van een kwaliteitssysteem, dat een kader biedt voor het vaststellen en beoordelen van de kwaliteit en doelstellingen voor het continu verbeteren van wat we doen.

Onderdeel van dit kwaliteitssysteem zijn de ISO13485:2016 certificering voor medische hulpmiddelen en het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen waarover Invacare B.V. beschikt. Invacare is lid van de branchevereniging hulpmiddelen, Firevaned.
Daarnaast neemt Invacare verantwoordelijkheid voor de impact van haar activiteiten op mens en milieu en zet zich in voor een duurzame organisatie. Invacare B.V. beschikt hiervoor over een ISO 14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem, een milieubeleid en een MVO-beleid.
Tevens conformeert Invacare zich aan de geldende wet- en regelgeving. Dit zijn onder andere de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen, de Medical Device Regulation (MDR), en andere richtlijnen zoals de Reach- en RohS-richtlijnen en de Code of Conduct for Suppliers waaraan producten van onze externe leveranciers moeten voldoen. 

Binnen Invacare B.V. zorgen wij ervoor dat de kennis en kunde van het personeel up-to-date blijft middels zowel product- als technische trainingen. Ieder nieuw product wordt intern uitvoerig geïntroduceerd. Om kennis en kunde te delen trainen en certificeren wij onze klanten. Op die manier geven wij een stukje kwaliteit door.

Ons ISO13485:2016 certificaat vindt u hier: 

Invacare B.V. beschikt daarnaast over het ISO14001:2015 certificaat (milieu audit):

Ons milieu-beleid vindt u hier:

 

Invacare wereldwijd

Invacare wereldwijd

Europese zorg...

Door heel Europa zijn partijen actief die innoveren met nieuwe producten, klinische praktijken en diensten. De gehandicapte gemeenschap zal nog meer voordeel uit deze activiteiten halen als best practices over de grenzen gedeeld worden. Het doel van Invacare, als zowel Europese als wereldwijde organisatie, is om te verzekeren dat gebruikers, zorgprofessionals en dealers de beste producten, diensten en training krijgen.

...en Invacare

Invacare werd opgericht in 1900 en in 1979 losgemaakt van Johnson & Johnson om als onafhankelijk bedrijf te opereren. Door naar haar klanten te luisteren is Invacare uitgegroeid tot voorkeursleverancier in de hulpmiddelenbranche, op het gebied van zowel klantondersteuning als innovatie.

Invacare is samen gegaan met diverse leidende partners in elke productgroep om haar klanten wereldwijde toegang te geven tot de beste producten. Hierdoor heeft Invacare meer klanten wereldwijd kunnen bereiken.

Invacare kan nu:

• in de meerderheid van de mobiliteits- en zitbehoeften voorzien en bovendien een brede range van (thuis)zorgproducten aanbieden.
• direct klanten helpen in elk Europees land en via een dealer netwerk in Oost-Europa.
• een groeiende reeks diensten leveren inclusief klinische en technische training, product communicatie, kwaliteits services en internet. 

Europese zusterbedrijven

De producten die Invacare in Nederland verkoopt worden niet in Nederland zelf geproduceerd. Deze worden betrokken van diverse zusterbedrijven in Europa en de Verenigde Staten. Deze bedrijven verzorgen naast de sales en marketing voor hun eigen regio ook de productie van een of meerdere productgroepen. Tenslotte vindt hier ook onderzoek en ontwikkeling plaats wat leidt tot vele productinnovaties.

Kijk ook eens op de Europese website

Invacare internationaal

Invacare is een internationaal opererende onderneming die haar oorsprong vindt in de Verenigde Staten. Behalve in de Verenigde Staten, is Invacare gevestigd in Canada, Europa, en Australië / Nieuw-Zeeland.

Voor meer informatie over onze internationale organisatie verwijzen wij u graag naar www.invacare.com.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Invacare is een verantwoordelijke, duurzame en inclusieve organisatie. Onze ‘Yes you can” tagline geeft ons doel weer om onze gebruikers te ondersteunen hun mogelijkheden te benutten. Wij helpen daarnaast om “Make Life’s Experiences Possible” door het partnerschap met Free Wheelchair Mission, een humanitaire organisatie die rolstoelen ontwerpt en produceert voor gebruikers in landen met minder middelen over de hele wereld. Wij helpen Free Wheelchair Mission bij het leveren van die rolstoelen.

Het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor Invacare B.V. is geinspireerd op de 4 P’s, People, Profit, Planet & Place. Met deze 4P’s in het achterhoofd heeft het management van Invacare B.V. voor het MVO beleid een tweetal thema’s opgesteld die aansluiten bij deze 4P’s:
1.    ”Fair”
2.    ”Green”

Onder het thema ”Fair” verstaat Invacare B.V. onderwerpen die betrekking hebben op People en Profit. 
Het gaat hierbij om goed omgaan met eigen medewerkers en onze producten. Ook richting onze klanten willen we op maatschappelijk verantwoorde wijze onze afspraken vastleggen en nakomen. Daarnaast wil Invacare B.V. op positieve wijze een bijdrage leveren aan de sociale en economische ontwikkeling van de omgeving. 

Onder het thema ”Green”  verstaat Invacare B.V., onderwerpen die betrekking hebben op Planet en Place. 
Wij vinden het belangrijk om met onze bedrijfactiviteiten rekening te houden met het milieu en omgeving. In dat kader heeft Invacare B.V. de ISO14001 certificering behaald, waarmee zij zich committeert om o.a. zo milieuvriendelijk mogelijk te werken en waar mogelijk duurzame en milieuvriendelijke producten en diensten in te kopen. 

 

Alber

Alber logo
Alber logo

Alber

Alber is dé specialist voor meeneembare en gebruiksvriendelijke elektrische hulpaandrijvingen voor handbewogen rolstoelen. Met meer dan 50 patenten, is Alber wereldwijd markt- en innovatieleider in het segement van de elektrische hulpaandrijvingen voor rolstoelgebruikers. Het Alber team zoekt continu naar doorontwikkeling van producten en service om de onafhankelijkheid van haar
gebruikers te vergroten. 

https://www.alber.nl/nl/

Küschall

Küschall logo
Küschall logo

Küschall

Actieve rolstoelen, met een compleet assortiment vastframe en vouwbare modellen, aangepast aan ieders leefstijl. 

https://kuschall.com/nederland-nl/

Aquatec

Aquatec logo
Aquatec logo

Aquatec

Veilige hulpmiddelen met een compleet badkamer assortiment, inclusief badliften, douchestoelen, handgrepen alsook toilethulpmiddelen en aanverwante hygiëne producten. 

Rea

Invacare Rea website
Invacare Rea website

Rea

Een assortiment kantelrolstoelen, met meer dan 50 jaar ervaring in zitten en positionering. 

www.invacarerea.com